נגישות המקום

שירותים ☑️

ריהוט ☑️

חניה ☑️

לולאת השראה ☑️

דלת ☑️

הגעה רציפה ☑️